​Få chefen til at se godt ud

Hvis du gør dit arbejde godt, gør chefen også sit arbejde godt. Her er fire gode råd til at styrke dit samarbejde med chefen.
Af Simon Kudal

Jobbet som personlig assistent eller sekretær for chefen er udfordrende med mange forskellige opgaver og kasketter. Din rolle er i konstant udvikling, og for at give din chef de bedst mulige vilkår, skal du både kunne være en god uformel sparringspartner samt have overblik til planlægningen af en travl hverdag. Her er fire gode råd til, hvordan du kan få chefen til at gøre sit job bedre.

1: Kend chefens forventninger

Omkring 40 procent ved ikke, hvad deres chef forventer af dem. Det viser en undersøgelse fra Ennova. Men en stærk relation til chefen har mange fordele - blandt andet betyder det, at du ved hvilke opgaver, der skal prioriteres; du får viden om, hvad der sker på ledelsesniveau, og det skaber tryghed i samarbejdet. Det vil føre til at arbejdsglæden vokser, og der vil opstå en øget tillid mellem dig og din chef.

Det kræver en indsats at skabe den gode relation til chefen, og det handler især om at styrke vedkommende og være loyal. Du skal have en klar idé om, hvilke præmisser din chef arbejder under, og gøre dig selv klart, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør. Det handler i høj grad om løbende at afstemme mål og værdier for samarbejdet.

2: Vær proaktiv

Der kan hurtigt lande opgaver på dit bord fra andre steder i huset, uden at det egentlig er aftalt – måske fordi andre ikke gider udføre dem. Det kan være svært at styre mængden af opgaver, og derfor bør du være bevidst om dine vigtigste ansvarsopgaver, som det er kritisk, at du får løst. Det gør du ved, fra helikopterperspektiv, at se på, hvilke arbejdsopgaver, der vil styrke din chef og organisationen mest muligt.

Aftal med chefen at de essentielle opgaver er dit job – ikke alt muligt andet, der tilfældigvis havner på dit bord. Det handler om sætte klare grænser og turde bede om de ting, du har brug for, for at gøre dit job. Du må sige til og fra på en måde, så dine budskaber går klart igennem – uden at det går ud over dine relationer til kollegaerne og chefen.

3: Styrk kommunikationen

Du sidder på en nøglerolle i organisationen, hvorfra chefens kommunikation med forskellige afdelinger og nøglepersoner håndteres. Hvis du lærer at forstå forskellighederne, og hvordan kommunikationen bedst foregår, kan du bygge bro mellem din chef og vigtige samarbejdspartnere. En uvurderlig egenskab, der vil sætte din chef i en bedre position i det daglige arbejde og fremme kommunikationen i organisationen.

Vær opmærksom på små begyndende tegn på uenigheder. Det gør det nemlig muligt for dig, at spille en central rolle i at stoppe konflikter og uenigheder, inden de udvikler sig og måske endda bliver problematiske for din chef. Konflikter tærer på medarbejderne og koster organisationen mange penge, derfor skal de løses hurtigst muligt, så hvis du kan fange dem i opløbet, skaber du både værdi for organisationen og sparer din chef en masse besvær.