DFDS - Et førende transportnetværk i Nordeuropa

DFDS’ shippingnetværk består både af fragt- og passagertransport. På fragtområdet tilbyder vi pålidelig og hyppig transport af gods, og på passagerområdet tilbyder vi transport mellem flere europæiske lande, der giver dejlige maritime oplevelser om bord på skibene.

Vores aktiviteter

  • DFDS tilbyder følgende former for transport i rutenetværket:
  • Fragtruter (ro-ro) transporterer gods, der læsses på og af skibet
  • Fragtruter (lo-lo) transporterer gods, der bliver hejst på og af skibet
  • Passager- og fragtruter (ro-pax), der transporterer gods og passagerer på skibe beregnet til både fragt- og passagertransport
  • Passager- og fragtruter (cruiseskibe) med det hovedformål at sejle med passagerer. Både passagerer og gods betjenes i havneterminaler
  • Transport og logistik – bidrager også til at forøge fragten i rutenetværket (se hele DFDS’ rutenetværk i Nordeuropa her)

To forretningsområder

DFDS Logistics omfatter landtransport på veje og jernbaner. Derudover står DFDS Logistics også for containeraktiviteter og side port shipping.
DFDS Seaways, shippingdivisionen, dækker al passager-, ro-ro og ro-pax aktivitet og de tilknyttede terminalerne.

Virksomheden

DFDS er et af de største og førende rederier i Nordeuropa. Hovedkvarteret ligger i København, og virksomheden er noteret på NASDAQ OMX, Den Nordiske Børs København. DFDS blev grundlagt i 1866 og har således sejlet med passagerer i 150 år. DFDS har 6.000 ansatte i 20 lande og en omsætning på 12 mia. kr.