for personer med særlige behov

Hos DFDS gør vi, hvad vi kan for at passagerer med handicaps, nedsat mobilitet eller andre særlige behov skal kunne rejse så nemt og bekvemt med os som muligt.
Vi vil gøre alt for at sikre, at alle passagerer skal kunne benytte vores tjenester, hvis det er muligt og sikkert.
Du kan ikke blive nægtet at rejse med os, udelukkende fordi du har et handicap eller nedsat mobilitet, og du har ret til at rejse uden ekstra omkostninger og på samme vilkår, som gælder for andre passagerer. Du har ret til en vis assistance både i havn og om bord på skibet. Du kan blandt andet få hjælp til at gå om bord eller fra borde, hjælp med bagage og/eller særligt medicinsk udstyr, som du har med dig og hjælp til at komme hen til toiletterne i terminalen og på skibet.
Hvis du har brug for assistance, er det vigtigt, du informerer os om det, når du bestiller din rejse. Bemærk, at der kan være visse begrænsninger for den assistance, vi er i stand til at yde.

Information for personer med funktionsnedsættelse

Tilgængelighed og information

​Vi vil sikre, at al relevant information om tilgængelighed fås i et passende og letforståeligt format.
Hvis du eller nogle af dem, du rejser med, har nedsat hørelse, bør du meddele dette til Guest Service Centret om bord. Besætningen vil da sørge for, at alle vigtige meddelelser, som formidles via højtaleranlægget om bord, videreformidles til dig.

Bestilling

Når du bestiller din rejse, er det vigtigt, at du informerer os om særlige behov med hensyn til indkvartering, nødvendige tjenester, eller om du har behov for at medbringe transporthjælpemidler og/eller medicinsk udstyr. På den måde har vi bedre mulighed for at prøve at opfylde dine behov. Det er også vigtigt, at du informerer os om alle øvrige assistancebehov mindst 48 timer før afrejsen. På den måde kan vi sikre, at din rejse med DFDS kommer til at forløbe så smidigt som muligt.

Hvis du bestiller rejsen igennem et rejsebureau eller en rejsearrangør, skal du informere rejseagenten om, at du har brug for assistance og bede om, at oplysningen videregives til DFDS.

Når dine behov er blevet vurderet, kan det ske, at DFDS vil kræve, at du tager en ledsager med på rejsen, som kan hjælpe dig undervejs. Hvis vi skulle stille dette krav, vil vi tale med dig om det, så vi kan tage hensyn til dine ønsker. Ledsagere, som følger med færgepassagerer, kan rejse gratis, hvis de bor i samme kahyt som færgepassageren med særlige behov.

Når du har kontaktet os, føjer vi en note til din bestilling, som sikrer, at der tages hensyn til dine behov, hvor det er muligt.
Når du har bestilt din rejse, får du en bekræftelse, som angiver, at vi har fået besked om dit behov for assistance. Hvis du ikke har modtaget en sådan bekræftelse, er det dit ansvar at kontakte os. Ellers kan vi ikke garantere, at tjenesterne er tilgængelige.

Alle oplysninger om dig indhentes på en meget diskret måde og opbevares fortroligt og i henhold til vores privatlivspolitik. Oplysningerne videreformidles kun, hvis det er påkrævet, for at vi skal kunne udføre de nødvendige tjenester og informere skibspersonalet om, at der er passagerer, der har brug for særlig assistance, hvis der skulle opstå en nødssituation.

Hvis du ikke har informeret os om dine behov før afrejsen, kan vi ikke garantere, at du får den assistance, du har brug for i havnene og om bord på vores skibe. DFDS vil gøre alt inden for rimelighedens grænser for at levere assistance, men en sådan assistance kan ikke garanteres.

Rejser med DFDS

Af sikkerhedsmæssige årsager kan der kun være højst fem kørestolsbrugere ombord på skibet på samme tid.

Nedsat hørelse

Hvis du eller nogle af dem, du rejser sammen med, har nedsat hørelse, bør du sige det, når du bestiller din rejse, og melde dig ved informationsskranken, når du går ombord på skibet. Besætningen vil så sørge for, at du modtager alle vigtige meddelelser, som formidles under overfarten.

Nedsat syn

Hvis du eller nogle af dem, du rejser sammen med, har nedsat syn, bør du sige det, når du bestiller din rejse, og melde dig ved informationsskranken, når du går ombord på skibet. Ved ankomsten vil vores personale hjælpe dig med at finde passagerområderne og assistere, hvor det er muligt.

Fragt af transporthjælpemidler og medicinsk udstyr

Det er tilladt at have transporthjælpemidler og medicinsk udstyr med i passagerkahytterne og på bildækket, men husk at informere os om, at du har behov for at medbringe transporthjælpemiddel og/eller medicinsk udstyr, når du bestiller rejsen.
Du må have medicinsk oxygen med på rejsen, hvis du har en skriftlig lægeerklæring, som angiver, at du skal have adgang til medicinsk oxygen, men det er nødvendigt, at vi får oplysning om det, når rejsen bestilles. Vi har højst plads til 6 stk. iltflasker i størrelse F, dvs. en vandkapacitet på op til 60 liter.

En handicappet person eller en person med nedsat mobilitet er en person, som på en rejse har begrænset bevægelsesevne enten på grund af en fysisk funktionsnedsættelse (sensorisk eller motorisk, permanent eller midlertidig), udviklingshæmning, mental funktionsnedsættelse eller anden form for funktionsnedsættelse, eller på grund af alder, og hvis tilstand kræver, at den tjeneste, som tilbydes alle passagerer, tilpasses personens specielle behov.

Servicehunde

​Hvis du rejser med en servicehund, skal du informere DFDS om dette og sørge for, at hunden opfylder kravene i Reglerne for at rejse med kæledyr. Du bør også tænke på, at skibsrejser kan være udfordrende og stressende for dyr, og at sikkerheden og komforten for de øvrige passagerer ikke må forringes. Det er dit ansvar at sørge for hundens velbefindende.

Terminaler/havne – faciliteter til passagerer med nedsat mobilitet og særlige behov

På dit rejsebevis vil der stå, hvornår du skal tjekke ind i terminalen. Vores terminaler er handicapvenlige og har nem betalingsparkering tæt på terminalen. I nogle havne, på vores skibe, og hvor det er muligt, kan vi stille kørestole til rådighed (se listen nedenfor), hvis vi får oplysning om det, når rejsen bestilles. Passagerer, som har booket bil med på deres rejse, kan parkere om bord på skibet tæt på en elevator og få hjælp af vores besætning, hvis der er behov for det. Husk dog at komme tidligt og gøre check in-personalet opmærksom på, at du har brug for at blive placeret tæt på en elevator.

Terminaler/havne – faciliteter til passagerer med nedsat mobilitet og særlige behov

Vores havne og terminaler har følgende faciliteter til handicappede passagerer og personer med nedsat mobilitet.

​Terminal/havn​KørestolHandicaptoiletterElevatorer
​KøbenhavnJa​​Ja​Ja
​Oslo​Ja​​Ja​Ja
​Ijmuiden​​Ja​​Ja​Ja
​Newcastle​​Ja​​Ja​Ja
​CalaisJa​​​Ja​Ja
​Dunkerque​Ja​​​Ja​Ja
​Dover​Ja​​​Ja​Ja
​Kapellskär​Nej​​​Ja​Ja
​Karlshamn​Nej​​​Ja​Ja
​Klaipeda (IFT)​Nej​​​JaNej
​Klaipeda (CFT)​Nej​​​Ja​Ja
​NewhavenJa​​​Ja​Nej
​Paldiski​Nej​​Nej​Nej
​Dieppe​Ja​​Ja​Nej
​Kiel​Nej​​​Ja​Nej

Ombord

​Vores faciliteter ombord er tilgængelige for kørestolsbrugere. Henvend dig i Guest Service Centret om bord, hvis du har brug for assistance.

Vores skibe – faciliteter til passagerer med nedsat mobilitet og særlige behov

Vores skibe har følgende faciliteter til handicappede passagerer og personer med nedsat mobilitet. Bemærk, at udbuddet af handicapvenlige kahytter er begrænset, og de kan kun bestilles via billetkontoret:

​Skib Handicapvenlige kahytter Kørestol Handicaptoiletter Elevatorer
​Pearl Seaways ​Ja ​​Ja ​Ja ​Ja
​Crown Seaways ​Ja ​​Ja ​Ja ​Ja
​King Seaways ​​Ja ​​Ja ​Ja ​Ja
​Princess Seaways ​​Ja ​​Ja ​Ja ​Ja
​Athena Seaways Ja​ ​​Ja ​Ja ​Ja
​Calais Seaways ​Ja​ ​​Ja ​Ja ​Ja
​Cote d'Albatre ​Ja​ ​​Ja ​Ja ​Ja
​Delft Seaways ​-​ ​​Ja ​Ja ​Ja
​Dover Seaways ​-​ ​​Ja ​Ja ​Ja
​Dunkerque Seaways ​-​ ​​Ja ​Ja Ja
​Liverpool Seaways ​Ja​ ​​Ja ​Ja ​Ja
​Malo Seaways -​ ​​Ja ​Ja ​Ja
​Optima Seaways ​Ja​ Ja ​Ja ​Ja
​Regina Seaways ​Ja ​​Ja ​Ja ​Ja
​Seven Sisters ​Ja​ ​​Ja ​Ja ​Ja
​Victoria Seaways ​Ja ​Ja ​Ja

​-


Læs mere om handicapfaciliter på vores skibe herunder:

>København - Oslo​

>Amsterdam - Newcastle​

>Karlshamn - Klaipeda​

>Kiel - Klaipeda​​​

>Den engelske kanal​

Undtagelser

​Handicappede passagerer og personer med nedsat mobilitet må ikke nægtes adgang til vores tjenester, med mindre:


At befordringen af en handicappet person eller en person med nedsat mobilitet indebærer, at virksomheden bryder sikkerhedsregler eller bestemmelser, som følger nationale og/eller internationale love eller love, som er fastsat af en ansvarshavende myndighed.
At skibets konstruktion, infrastruktur eller udstyret i en havn, inklusive terminalerne, gør det umuligt for handicappede passagerer eller personer med nedsat mobilitet at komme om bord eller fra borde på en tryg, sikker og teknisk mulig måde. Hvis vi ikke kan acceptere en bestilling, skal vi øjeblikkeligt informere personen om de specifikke årsager til dette. På anmodning skal disse årsager sendes skriftligt senest fem hverdage efter modtagelsen af en sådan anmodning. Hvis en bestilling ikke kan accepteres, skal der gøres opmærksom på de gældende sikkerhedsregler og den ansvarlige myndighed, der behandler reklamationer.

Reklamationer

​Enhver reklamation, der indgives i henhold til EU-Forordningen skal i første omgang stiles til DFDS (operatøren). I henhold til Forordningen skal operatøren have en tilgængelig reklamationsbehandling, som tager hensyn til alle rettigheder og forpligtelser i henhold til Forordningen. En eventuel reklamation skal være os i hænde senest to måneder efter datoen for bestillingen af den aktuelle tjeneste. Operatøren skal senest en måned efter modtagelsen af reklamationen informere passageren om, hvorvidt reklamationen er godkendt, afvist eller stadig er under behandling og sende et svar med en endelig beslutning inden for to måneder.

DFDS
DFDS Seaways
Kundeservice
Sundkrogsgade 11
2100 København Ø
Tlf.: 33 42 30 00
Mail: reklamation@dfds.com

Hvis du ikke har fået svar inden 2 måneder, eller du ikke er tilfreds med svaret, kan du vælge at gå videre med sagen. Hvis du ønsker at klage over:

• DFDS Seaways: send din klage til Søfartsstyrelsen
Søfartsstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 31
2500 Valby
Tlf.: 72 19 60 00
www.soefartsstyrelsen.dk

• En rejse til en pris af 800 kr. eller derover: send din klage til Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 50 00
www.forbrug.dk

Vær opmærksom på, at hvis du vil klage over en rejse fra en anden EU-havn til Danmark, skal du klage til myndigheden i det pågældende EU-land.
Nedenfor kan du downloade en kopi af vores reklamationsproces:
Reklamation (PDF).     ​​